Към съдържанието

Митологичен Хоризонт в културата на азиатските скити – духовни соларни предпоставки в системата Сакски митраизъм

Видео от дискусионна кръгла маса “Духовното ръководство на човечеството“ (2-3 април 2016 г.) с водещ Александър Алексиев – Хофарт.

Организатори на кръглата маса са Антропософско общество България, Общество Бяло Братство – Варна и Фондация „Слово“.

„Шaмански валс” в свещената Мадара – или – кривите огледала в историческата наука

Проектът и реализацията на посещението в Монголия и Бурятия от археолога Николай Овчаров през април 2011 година бяха обилно отразени в медиите. В рамките на очакванията акцентът падна на историческия ракурс. Завръщането на експедицията също бе отбелязано масово в ежедневниците.

|пълен текст|

Как някои археолози оперират в науката … с лопата и без упойка

Наскоро в статията си „Произходът на българите остава неизвестен”, публикувана във в-к „Сега” // 14.01.2013 г., археологът Иван Петрински се е опитал според собствените си възможности да обясни драматичното си несъгласие, с което е принуден да живее по българските земи в последно време.

|пълен текст|

Цветове „върху“, вместо цветя „за“ паметника на съветската армия в София

Страстите около нелегалната арт-атака, избрала за обект този паметник от 1954 г., утихват по своя естествен път. Всичко се връща в стария дълбок коловоз, удобен и предвидим. Но … дори и след поредното умиване, този монумент вече няма да е същият. Върху историята на собствения си формален повод, той продължава да създава своя история.

|пълен текст|

За „монголския“ Аспарух

Няма грешка! Ако през последните два месеца обществото е следило публикациите в периодичния печат, отнасящи се до една тамплиерска инициатива, под чиято шапка се настани и търсенето на българската прародина в Бурятия и Монголия, то едва ли изненаданите ще бъдат повече от един трамвай хора. Всички публикации по тази тема избутват на преден план името и представите на Николай Овчаров – археолог, нашумял с редица свои спорни и безспорно невъзможни тези.

|пълен текст|

Българските корени в Бурятия и Якутия – според представите на Николай Овчаров

В началото на април 2011 година някои ежедневници поместиха информация за предстояща културна експедиция до Бурятия и Монголия, инициирана от Ордена на българските тамплиери. Интерес предизвика историческият ракурс, вмъкнат като една от целите й, визиращ търсенето на българските корени там.

|пълен текст|

„За“ Мадарският конник или как неразбирането създава демони

Изследователското съзнание не се основава на механичен пренос и на общовалидност. В културно-исторически план то е пълноценно, ако се базира на автентичния код на преживяването.

|пълен текст|