Към съдържанието

Митологичен Хоризонт в културата на азиатските скити – духовни соларни предпоставки в системата Сакски митраизъм

Видео от дискусионна кръгла маса “Духовното ръководство на човечеството“ (2-3 април 2016 г.) с водещ Александър Алексиев – Хофарт.

Организатори на кръглата маса са Антропософско общество България, Общество Бяло Братство – Варна и Фондация „Слово“.

„Шaмански валс” в свещената Мадара – или – кривите огледала в историческата наука

Проектът и реализацията на посещението в Монголия и Бурятия от археолога Николай Овчаров през април 2011 година бяха обилно отразени в медиите. В рамките на очакванията акцентът падна на историческия ракурс. Завръщането на експедицията също бе отбелязано масово в ежедневниците.

|пълен текст|

Как някои археолози оперират в науката … с лопата и без упойка

Наскоро в статията си „Произходът на българите остава неизвестен”, публикувана във в-к „Сега” // 14.01.2013 г., археологът Иван Петрински се е опитал според собствените си възможности да обясни драматичното си несъгласие, с което е принуден да живее по българските земи в последно време.

|пълен текст|